Nhà máy thông minh là gì?

Làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đến. Những thay đổi lớn sẽ xảy ra trong tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh tế, kể cả trong lĩnh vực công nghiệp. Một nhà máy sẽ rất kỹ thuật số (nhà máy thông minh) và được kết nối với nhau dựa trên sản xuất thông minh.

Tại sao lại gọi là khôn hay khôn? Bởi vì một nhà máy có thể hoạt động đơn lẻ bằng cách sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, người máy, phân tích, dữ liệu lớn và internet vạn vật. Để hầu hết các hoạt động trong nhà máy có thể chạy một cách tự chủ với khả năng tự điều chỉnh.

Các đặc điểm xác định của một nhà máy thông minh là khả năng hiển thị, khả năng kết nối và quyền tự chủ. Trên thực tế, các nhà máy đã dựa vào tự động hóa từ lâu, nhưng các nhà máy thông minh đưa khái niệm này đi xa hơn và có thể hoạt động mà không cần nhiều sự can thiệp của con người. Thông qua công nghệ hiện đại hơn, các hệ thống nhà máy thông minh có thể chạy và thích ứng trong thời gian thực, do đó các giải pháp nhà máy thông minh linh hoạt hơn nhiều.

Việc sử dụng rộng rãi các cảm biến và thiết bị IoT kết nối máy móc và cho phép hiển thị trạng thái của chúng, cũng như vào các quy trình của nhà máy. Các ứng dụng và phân tích ngày càng phức tạp dựa trên AI và học máy sẽ giải quyết nhiều tác vụ thường ngày, giúp mọi người tập trung vào việc xử lý ngoại lệ và đưa ra các quyết định cấp cao hơn.

Trong khi robot được kỳ vọng sẽ lấp đầy các nhà máy thông minh cho công việc thường ngày, làm việc cùng với con người.

Do đó, các nhà máy thông minh sẽ dựa trên sản xuất thông minh kết nối các nhà máy với các thực thể khác trong mạng lưới cung ứng kỹ thuật số từ đó cho phép quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn. Họ cũng dựa vào sản xuất kỹ thuật số sử dụng các cặp song sinh kỹ thuật số để kết nối kỹ thuật số các sản phẩm ở tất cả các giai đoạn trong vòng đời của chúng.

Ngoài ra, máy sản xuất có thể được sử dụng trong mạng cục bộ của hệ thống thực thi sản xuất để nhận đơn đặt hàng, báo cáo tiến độ, truy cập hướng dẫn công việc và tương tác với hệ thống.

Do đó, công nhân trong nhà máy có thể dễ dàng xem các thông tin quan trọng như hướng dẫn, lịch trình, dữ liệu chất lượng, tình trạng hàng tồn kho và các thay đổi